Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

pirania
22:54
6856 fd64
Reposted fromtfu tfu
pirania
22:53
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viatfu tfu
pirania
22:53
3796 91b6 500
you will gain 50 windows xp
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
pirania
22:53
6866 9a51
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaqbshtall qbshtall
pirania
12:01
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viasegritta segritta
pirania
12:01
2284 4fe1 500

June 23 2017

pirania
21:21
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch

June 22 2017

pirania
21:35

June 20 2017

19:09
3899 5513 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viainaya inaya
pirania
19:09
Reposted fromgruetze gruetze viainaya inaya
pirania
19:08
2099 d57d
Reposted fromtichga tichga viatomczan tomczan
pirania
19:07
2692 afe7
Reposted fromsuchegnaty suchegnaty viatsylvvia tsylvvia
pirania
19:07
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu
pirania
19:06
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazapachsiana zapachsiana
pirania
19:05
2796 e077 500
Reposted frommieczuu mieczuu viatfu tfu
pirania
19:05
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu
pirania
19:05
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
pirania
19:04
Reposted frommayamar mayamar viatfu tfu
pirania
19:04
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viatfu tfu
pirania
19:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl